Planowane efekty

Wszystkie realizowane w ramach projektu działania skierowane są na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. (tzw. młodzieży NEET) m.in. poprzez nabycie kompetencji/kwalifikacji i doświadczenia zawodowego czego wymiernym efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na wskazanych powyżej poziomach.