Aktualności

2019_01_11_Przypominamy!

Komunikat 

Szanowni Państwo,

przypominamy o składaniu wniosku o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Wzory dokumentów sa dostępne w zakładce "Dokumnety".

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć lub prześłac do biura projektu:

Biuro projektu „Młodzi gotowi do zmian!”

ul. Gdańska 91/93, bud. D,

IV piętro, pok. 43.

90-613 Łódź

Tel. 512 340 468